Demografik veriler

İlaç

Çalışan sayımız

  Kadın Erkek Toplam
Merkez 105 68 173
Saha 30 120 150
Toplam 135 188 323
  Daimi Geçici*
Kadın 135 -
Erkek 188 -
Total 323 -

Kıdem durumuna göre istihdam verileri

0-2 yıl 51 kişi %16
3-5 yıl 36 kişi %11
6-10 yıl 121 kişi %37
11-15 yıl 60 kişi %19
16 yıl - 55 kişi %17

Engelli çalışanlarımızın cinsiyet dağılımı

Kadın 2
Erkek 8

Çalışanlarımızın yaş dağılımı

30 yaş altı 36
30 - 50 yaş 273
50 yaş ve üstü 14

Diagnostik

Çalışan sayımız

  Kadın Erkek Toplam
Merkez 32 36 68
Saha 31 102 133
Toplam 63 138 201
  Daimi Geçici*
Kadın 63 -
Erkek 138 -
Total 201 -

Kıdem durumuna göre istihdam verileri

0-2 yıl 60 kişi %30
3-5 yıl 63 kişi %32
6-10 yıl 37 kişi %18
11-15 yıl 27 kişi %13
16 yıl - 14 kişi %7

Engelli çalışanlarımızın cinsiyet dağılımı

Kadın 1
Erkek 3

Çalışanlarımızın yaş dağılımı

30 yaş altı 21
30 - 50 yaş 176
50 yaş ve üstü 4

*Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışanlar.