GRI G4 endeks

Roche Türkiye 2014 Kurumsal Sorumluluk Raporu, GRI G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri’nin “temel” seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır.

GENEL STANDART GÖSTERGELER

Genel Standart Göstergeler Sayfa Numaraları Dış Denetim
STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1 4-5 Yapılmadı
KURUMSAL PROFİL
G4-3 kapak sayfası Yapılmadı
G4-4 13-16 Yapılmadı
G4-5 16 Yapılmadı
G4-6 16 Yapılmadı
G4-7 24-25 Yapılmadı
G4-8 16, 20-23 Yapılmadı
G4-9 16-17 Yapılmadı
G4-10 60 Yapılmadı
G4-11 73 Yapılmadı
G4-12 33-35 Yapılmadı
G4-13 24-25 Yapılmadı
G4-14 29-32, 98-99 Yapılmadı
G4-15 27, 33-34, 45, 99, 106 Yapılmadı
G4-16 39 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONULAR VE SINIRLAR
G4-17

Roche Türkiye’nin faaliyet raporu bulunmamaktadır.

Rapor, Roche Türkiye’nin tüm operasyonlarını kapsamaktadır.

Yapılmadı
G4-18 7 Yapılmadı
G4-19 9 Yapılmadı
G4-20 9 Yapılmadı
G4-21 9 Yapılmadı
G4-22 6 Yapılmadı
G4-23 6 Yapılmadı
PAYDAŞ KATILIMI
G4-24 36 Yapılmadı
G4-25 37 Yapılmadı
G4-26 36 Yapılmadı
G4-27 7 Yapılmadı
RAPOR PROFİLİ
G4-28 6 Yapılmadı
G4-29 1-Ağustos-14 Yapılmadı
G4-30 Yıllık Yapılmadı
G4-31 6 Yapılmadı
G4-32 6, 108-110 Yapılmadı
G4-33 6 Yapılmadı
YÖNETİŞİM
G4-34 24, 25, 27 Yapılmadı
ETİK VE BÜTÜNLÜK
G4-56 2-3, 16, 30-31, 33, 71, www.kurumsalsorumluluk.roche.com.tr Yapılmadı

SPESİFİK STANDART GÖSTERGELER

Yönetim Yaklaşımı (DMA) ve Göstergeler Sayfa Numaraları Raporlanmayan Bilgiler ve Açıklamaları Dış Denetim
KATEGORİ: EKONOMİK
ÖNCELİKLİ KONU: EKONOMİK PERFORMANS
G4-DMA  12-13, 14, 16-17, 22-23 Yapılmadı
G4-EC1 17, www.roche.com/investors/reporting.htm Kurumsal gizlilik ilkeleri nedeniyle üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik
değer ile ilgili Roche Türkiye’ye ait bazı alt-göstergelere raporda yer verilmemiştir.
Yapılmadı
G4-EC4 17 Yapılmadı
KATEGORİ: ÇEVRESEL
ÖNCELİKLİ KONU: ENERJİ
G4-DMA 98-104 Yapılmadı
G4-EN3 100-103 Yapılmadı
G4-EN6 100-103 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: EMİSYONLAR
G4-DMA 98-104 Yapılmadı  
G4-EN15 104 Yapılmadı  
G4-EN16 104 Yapılmadı
G4-EN17 104 Yapılmadı
G4-EN19 104 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: ATIKLAR
G4-DMA 104-105 Yapılmadı
G4-EN23 104-105 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: ULAŞTIRMA
G4-DMA 35, 100-104 Yapılmadı
G4-EN30 35, 100-104 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: TEDARİKÇİLERİN ÇEVRESEL DEĞERLENDİRMESİ
G4-DMA 33-34 Yapılmadı
G4-EN32 33-34 Yapılmadı
G4-EN33 33-34 Yapılmadı
KATEGORİ: SOSYAL
ALT-KATEGORİ: İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YAKIŞIR İŞ
ÖNCELİKLİ KONU: İSTİHDAM
G4-DMA 68, 72-74, 82 Yapılmadı
G4-LA1 72 Roche Diagnostik’in isteğe bağlı iş gücü devir oranı raporda yer almamaktadır. Yapılmadı
G4-LA2 73-74, 82 Yapılmadı
G4-LA3 68 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
G4-DMA 77-89 Yapılmadı
G4-LA5 78,84 Yapılmadı
G4-LA6 68, 77, 79-82, 85 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: EĞİTİM VE ÖĞRETİM
G4-DMA 61-63, 64-67, 69-70, 73, 76 Yapılmadı
G4-LA9 65-67 Yapılmadı
G4-LA10 64-65, 69-70, 76 Yapılmadı
G4-LA11 64-65, 73 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
G4-DMA 72-73, 75-76 Yapılmadı
G4-LA12 60, 75 Yapılmadı
Yönetim Yaklaşımı
(DMA) ve Göstergeler
Sayfa Numaraları Raporlanmayan Bilgiler ve Açıklamaları Dış Denetim 
ÖNCELİKLİ KONU: KADIN VE ERKEKLER İÇİN EŞİT ÜCRETLENDİRME
G4-DMA 72-73 Yapılmadı
G4-LA13 72-73 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: TEDARİKÇİLERİN İŞGÜCÜ UYGULAMALARI KONUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-DMA 33-35, 82 Yapılmadı
G4-LA14 33-34, 82 Yapılmadı
G4-LA15 33-35, 82 Yapılmadı
ALT-KATEGORİ: İNSAN HAKLARI
ÖNCELİKLİ KONU: AYRIMCILIK YAPMAMA
G4-DMA 30, 75-76 Yapılmadı
G4-HR3 30, 75-76 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: TEDARİKÇİLERİN İNSAN HAKLARI KONUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
G4-DMA 33-34, 82 Yapılmadı
G4-HR10 33-34, 82 Yapılmadı
G4-HR11 33-34, 82 Yapılmadı
ALT-KATEGORİ: TOPLUM
ÖNCELİKLİ KONU: YEREL HALKLAR
G4-DMA 52, 92 Yapılmadı
G4-SO1 52, 92-95 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: YOLSUZLUK YAPMAMA
G4-DMA 30-32, 33-34 Yapılmadı
G4-SO3 30-32, 33-34 Yapılmadı
G4-SO4 30-32, 33-34 Yapılmadı
G4-SO5 30 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: REKABETİ KISITLAYAN DAVRANIŞLAR
G4-DMA 30-32 Yapılmadı
G4-SO7 30-32 Yapılmadı
ALT-KATEGORİ: ÜRÜN SORUMLULUĞU
ÖNCELİKLİ KONU: MÜŞTERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
G4-DMA 43-57 Yapılmadı
G4-PR1 43-57 Yapılmadı
G4-PR2 53, 56-57 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: PAZARLAMA İLETİŞİMİ
G4-DMA 30-32, 45-46 Yapılmadı
G4-PR7 45 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ
G4-DMA 30-32, 36-37 Yapılmadı
G4-PR8 37 Yapılmadı
ÖNCELİKLİ KONU: UYUM
G4-DMA 30-32, 44-46, 54-57 Yapılmadı
G4-PR9 Bu konuda alınan herhangi bir ceza bulunmamaktadır. Yapılmadı